السراويل القصيرة استكشاف المزيد


أهم مقاطع الفيديو استكشاف المزيد

Documentário Dentro Das 4 Linhas
32:52
Pátria & Defesa
15,001 المشاهدات | منذ 8 الشهور
DEBATE NA BAND: PRESIDENCIAL 2022
00:00:00
Pátria & Defesa
9,872 المشاهدات | منذ 3 الشهور
Alto Comando Avisa e Todos Se Espertam - Entenda os Sinais
00:17:11
1º de Maio Ao Vivo, Direto das Ruas e Estúdio Paulista
00:00:00
Pátria & Defesa
9,008 المشاهدات | منذ 7 الشهور
Graça Concedida, Dia Histórico
00:00:00
Pátria & Defesa
8,540 المشاهدات | منذ 7 الشهور

أحدث مقاطع الفيديو استكشاف المزيد

Dobrou a Estratégia e De Volta Ao Planalto
01:38:26
Patria Tube
900 المشاهدات | منذ 2 أيام
Melhor Que O Esperado, Agora é Com As Autoridades
01:39:42
Patria Tube
988 المشاهدات | منذ 2 أيام
Ao Vivo: Coletiva do PL, Valdemar Fala Sobre Relatórios
00:34:36
Bola Em Campo, Quem Vai Chutar Pro Gol?
02:10:25
Patria Tube
1,054 المشاهدات | منذ 2 أيام
Movimentações de Tropas e EB na Praça da Sé. Tem Conexão?
01:26:42

الأخبار والسياسة استكشاف المزيد

Dobrou a Estratégia e De Volta Ao Planalto
01:38:26
Patria Tube
900 المشاهدات | منذ 2 أيام
Melhor Que O Esperado, Agora é Com As Autoridades
01:39:42
Patria Tube
988 المشاهدات | منذ 2 أيام
Ao Vivo: Coletiva do PL, Valdemar Fala Sobre Relatórios
00:34:36
Bola Em Campo, Quem Vai Chutar Pro Gol?
02:10:25
Patria Tube
1,054 المشاهدات | منذ 2 أيام
O sistema não admite arrependimento. Volta Pra Base
14:37
Allan dos Santos na SuperLive do Presidente, Seráaaaaa
0:26
Patria Tube
1,030 المشاهدات | منذ 1 شهر
Censura: Saiba o Motivo
1:44
Patria Tube
2,219 المشاهدات | منذ 1 شهر
Super Live - Parte 2 com Gusttavo Lima
00:00:00
Patria Tube
359 المشاهدات | منذ 1 شهر

غير الربحية والنشاط استكشاف المزيد

A maior Ação do Mundo
21:32
Blog Generalidades
94 المشاهدات | منذ 2 سنوات
Projeto União Brasil - Manifestação em Brasilia
2:29
Patriatube essa e brasileira
00:06:46
Patria Tube
323 المشاهدات | منذ 2 سنوات
PátriaBook - Alberto Silva e O Giro de Notícias TMJ
1:45
Patria Tube
1,189 المشاهدات | منذ 2 سنوات
Resposta ao Aldo Rebelo  04 07 2020
00:09:14
Patria Tube
368 المشاهدات | منذ 2 سنوات
SERJA UM PARCEIRO DO CANAL VLOGDOLISBOA
1:36
Patria Tube
361 المشاهدات | منذ 2 سنوات
Africa  Continente rico com gente pobre
00:01:53
AnonBras
26 المشاهدات | منذ 2 سنوات
OLAVO DE CARVALHO só queria a GRANA!
00:07:16
AnonBras
30 المشاهدات | منذ 2 سنوات

Movimentações de Tropas e EB na Praça da Sé. Tem Conexão?
01:26:42
Canal Moisés Pátria e Defesa
0:40
Pátria & Defesa
148 المشاهدات | منذ 1 شهر
Lula diz que vai mandar prender General
0:27
Patria Tube
2,462 المشاهدات | منذ 1 شهر
Olavo de Carvalho - Senso das Proporções
1:55
Patria Tube
3,140 المشاهدات | منذ 2 الشهور
Presidente Bolsonaro participou da Revista Naval neste sábado ??
2:53
Dia do Soldado - Mensagem do Comandante do Exército
00:02:02
Patria Tube
573 المشاهدات | منذ 3 الشهور

Presidente Bolsonaro no Oriente Médio
1:00
Patria Tube
2,568 المشاهدات | منذ 1 عام
Papa ironiza Brasileiros e diz que "não tem salvação"
0:13
Patria Tube
1,919 المشاهدات | منذ 2 سنوات
MUDARAM A QUARTA FEIRA DE CINZAS
00:07:08
Professor Emílio
52 المشاهدات | منذ 2 سنوات
? Musica ? ► A atual situação do Brasil
1:13
gagupa
139 المشاهدات | منذ 2 سنوات
Como surge os incêndios nas matas e florestas
1:30
Vini Sette Câmara
107 المشاهدات | منذ 2 سنوات
Bolsonaro oculta dados do Corona
00:08:49
AnonBras
106 المشاهدات | منذ 2 سنوات
Arthur do Val (Mamãe Falei) acusado de RACHADINHA.
00:10:14
AnonBras
81 المشاهدات | منذ 2 سنوات
A ORIGEM DOS NOMES DOS ESTADOS BRASILEIROS
00:06:31
AnonBras
116 المشاهدات | منذ 2 سنوات